Dâng lời tưởng nhớ

DÂNG LỜI TƯỞNG NHỚ Lời kệ do Hungkar Dorje Rinpoche soạn Dịch Tạng - Việt: Chánh Nhân Nguồn tư liệu từ Bảo Đăng (Rinchen Lamp) và các đạo hữu

Tải về
mp4
CHIA SẺ