Cái gì là đối nghịch với Pháp?

Cái gì là đối nghịch với Pháp? Tất nhiên, đó là những cảm xúc, ý nghĩ điên đảo giống như tham, sân, si vốn rất dơ bẩn, xấu xí. Khi không học Pháp, khi không thực hành Pháp thì chúng ta bị ô nhiễm nặng nề bởi các cảm xúc tiêu cực. Các ác nghiệp được tạo nên bởi các phiền não trong tâm ta. Vì vậy, ta không trong sạch, không thanh tịnh, không an lạc. Thầy nghĩ rằng chúng ta phải tịnh hóa bản thân nhờ tu đạo nương vào cam lồ Pháp bảo. Chúng ta không bàn về thân xác của mình, về việc rửa mặt mình. Không phải điều đó. Tất nhiên, rửa mặt là điều quan trọng nhưng quan trọng nhất là phải rửa tâm của mình, rửa trái tim của mình nhờ phương tiện Pháp, bằng giáo huấn mà đức Phật từ bi đã ban cho chúng ta. Các bạn có thể bằng ánh mắt, nụ cười bày tỏ lòng tốt hay tình cảm ngọt ngào của mình. Nhưng khi các bạn không an bình, khi các bạn giận dữ, không vui … thì những người khác thấy các bạn rất dễ sợ, cho dù các bạn có vẻ ngoài cực kì láng mượt. Đó là sự thật. Khi các bạn an lạc, khi các bạn từ bi thì các bạn thực sự rất dịu ngọt, dễ thương cho dù các bạn không rửa mặt. Vì vậy, nếu các bạn muốn mình là người dịu dàng, ngọt ngào đối với mọi người xung quanh thì điều quan trọng là phải giữ tâm an lạc, hiền hòa, phải từ bi. Nếu các bạn muốn người khác thấy mình là một người tốt, có một tấm lòng từ ái thì các bạn phải giữ tâm an bình.

Trích “Dòng pháp Longchen Nyingthig là con đường tới Đại An Lạc”, Hungkar Dorje Rinpoche

Tri Kiến Thanh Tịnh trích dẫn

CHIA SẺ