Nếu bạn biết nghe và làm theo lời Guru thì như vậy là đủ - Longchen Nyingthig Vietnam

Nếu bạn biết nghe và làm theo lời Guru thì như vậy là đủ

Thầy có nhắc tới tầm quan trọng của lòng tin với Pháp Bảo, với pháp tu, với Guru và Tam Bảo. Đó là chìa khóa [thành công] cho bất cứ việc tu hành nào. Bạn có nhận được gia trì và sức mạnh từ Guru, Yidam, Dakini, Hộ Pháp hay không là phụ thuộc vào samaya – samaya thanh tịnh giữa bạn và vị Bổn tôn đó. Samaya luôn luôn là chìa khóa của thành tựu. Bạn có đạt được thành tựu hay không phụ thuộc vào việc bạn giữ samaya như thế nào. Nếu bạn không giữ được samaya một cách đúng đắn thì bạn sẽ không bao giờ nhận được gì cả. Nếu bạn có thể giữ samaya thanh tịnh, không hư mẻ thì điều đó đã đủ để cho bạn đạt được những thành tựu lớn lao trong việc tu hành của mình.

Samaya có nghĩa là gì? Samaya có nghĩa là biết nghe lời. Nếu bạn biết nghe và làm theo lời Guru của mình thì như vậy là đủ. Điều đó có nghĩa là bạn đang trì giữ samaya một cách thanh tịnh. Còn nếu Thầy bạn nói một điều mà bạn lại làm một điều gì đó khác thì như thế không phải là trì giữ samaya. Điều này đôi khi rất khó. Đôi khi Guru hoặc giáo huấn dạy bạn phải có tri kiến thanh tịnh với vạn pháp, không khởi những ý nghĩ bất tịnh với một pháp nào cả. Điều này rất khó thực hiện.

Trích “Tâm Chí Tín Thành với Guru Rinpoche – Chìa Khóa của Thành Tựu”, Hungkar Dorje Rinpoche

Kim Cang Định trích dẫn

CHIA SẺ