Thông điệp của Hungkar Dorje Rinpoche về ngày 8.3

Gửi đến tất cả những người phụ nữ tuyệt vời đẹp như hoa sen, Bản tánh của các bạn trong sáng rực rỡ như cầu vồng hiển hiện sống động trong trái tim tôi.

Đi Vào Cõi An Bình

Ngày 26 tháng hai năm 2009, tức mồng Hai Tết Tạng năm Thổ Ngưu, Bông Sen rực sáng Câu Chuyện Cuộc Đời Ngài đã viên mãn nở bung lần cuối, Tâm của Lama Rinpoche đã du hành tới cõi an bình.