Tin nhắn Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gửi ngày 13.12.23

 Kính gửi quý đạo hữu, LHQ xin gửi bài của Thầy đăng trên Wechat hôm nay. 🙏🙏🙏💕💕💕🌈🌈🌈

Thư Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gửi ngày 28.6.23

Kính gửi quý đạo hữu, 😇❤🌷 LHQ xin trân trọng chuyển thư của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gửi ngày 28.6.23 về lịch trình cho chuyến hành hương tới Golog năm nay:

Thư Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gửi ngày 30.5.23

😇❤🌷 LHQ xin trân trọng gửi thư của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về tình hình sức khỏe của Amala. Có một số đạo hữu hỏi Thầy về lễ Phóng Sinh ngày Phật Đản tại tu viện để mọi người cùng tham gia và Thầy đã trả lời việc này trong thư.

Dòng kệ ngài Hungkar Dorje Rinpoche gửi ngày 26.5.2023

Từ chốn xa cách vạn dặm đường,/ bay tới núi tuyết của Tây Tạng. Làm khách nơi đây một đôi ngày/ cúc cu này vui hưởng bình yên.

Thư Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về Tulku Tupal

Kính gửi quý đạo hữu, ❤❤❤ LHQ xin trân trọng chuyển thư của Thầy, Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về Tulku Thupal cao quý từ hungkardorje-org ngày 28.5.22.