Thư Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về Tulku Tupal

Kính gửi quý đạo hữu,

❤❤❤ LHQ xin trân trọng chuyển thư của Thầy, Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về Tulku Thupal cao quý từ hungkardorje-org ngày 28.5.22.

 

 

❤❤❤ Xin gửi quý đạo hữu video về lễ trà tì và cầu nguyện của Tulku Tupal do LHQ làm. Tư liệu do các đạo hữu gửi.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1cNtCVU7392zpaSpSwo9wgNz_r7rvGFWj

 

 

 

??? Xin gửi quý đạo hữu lời cầu nguyện do Rinpoche viết, Peter Roberts Anh dịch, Dương Đạt Việt dịch (xem file đính kèm).

 

Sarva mangalam! ??????

CHIA SẺ
Tải về
mp4