Tin bài mới Archives - Longchen Nyingthig Vietnam

Tin bài mới

Lịch tu zoom tăng cường ngày vía đức Phật A Di Đà 23.4.24

Kính chào quý đạo hữu, 🌸🌸🌸 Ngày 23.4.24 là vía đức Phật A Di Đà (15.3 TL), công đức tăng trưởng trăm lần. LHQ xin gửi lịch tu tăng cường ngày vía Phật A Di Đà trên Zoom. (ID: 773 955 2388)

Lịch tu tăng cường ngày vía đức Liên Hoa Sanh 18.4.24

Kính chào quý đạo hữu, 🌸🌸🌸 Ngày 18.4.24 là vía đức Liên Hoa Sanh (10.3 TL),  công đức tăng trưởng trăm lần. LHQ xin gửi tới quý đạo hữu chương trình tu tăng cường Zoom   (ID: 773 955 2388).

Lịch tu tăng cường ngày vía Phật Dược Sư 16.4.24

Kính chào quý đạo hữu, 🌸🌸🌸 Ngày 16.4.24  là vía Phật Dược Sư (8.3 TL), công đức tăng trưởng trăm lần. LHQ xin gửi tới quý đạo hữu chương trình tu tăng cường Zoom (ID: 773 955 2388).

Ấn tống bộ luận “HUNGKAR DORJE RINPOCHE TOÀN TẬP”

Kính gửi quý đạo hữu, 🌷🌷🌷 BTQ An lạc-Liên Hoa Quang vô cùng hoan hỉ báo tin vui: bộ luận HUNGKAR DORJE RINPOCHE TOÀN TẬP đang chuẩn bị ra mắt cộng đồng Phật Giáo Kim Cương Thừa để dòng Pháp Longchen Nyingthig được hoằng truyền rộng rãi, lợi lạc cho tất cả hữu tình chúng sinh. 💕💕💕

Lịch tu tăng cường ngày vía Phật Thích Ca 8.4.24

Kính chào quý đạo hữu, ❤❤❤ Ngày 8.4.24 là ngày vía Phật Thích Ca (30.2 TL). Công đức tăng trưởng trăm lần. LHQ xin gửi lịch tu tăng cường ngày vía Phật Thích Ca trên Zoom  (ID: 773 955 2388).

Lịch tu tăng cường vía Dakini 4.4.24

Kính chào quý đạo hữu, 🌿 🍀 🍁 Ngày 4.4.24 là vía Dakini (25.2 TL), công đức tăng trưởng trăm lần. LHQ xin gửi tới quý đạo hữu chương trình tu tăng cường Zoom (ID: 773 955 2388).

Một Số Hình Ảnh Lễ Khánh Thành Thư Viện Tại Tu Viện Lungon

Kính chào quý đạo hữu, 🌸 🌸 🌸 LHQ xin hoan hỉ chia sẻ tới quý đạo hữu các video và hình ảnh trong buổi lễ khánh thành thư viện tại tu viện Lungon do Ngài Hungkar Dorje Rinpoche chủ trì.

Một Số Hình Ảnh Lễ Kỉ Niệm 10 Năm Ngày Nhập Niết Bàn của Pháp Vương Khamsar Rinpoche

🌸 🌸 🌸LHQ xin trân trọng gửi các hình ảnh trong Lễ kỉ niệm 10 năm ngày nhập Niết Bàn của đạo sư Dzogchen, Pháp vương Kang Sar Tenpai Anshok, tại tu viện Lungon...

Lịch tu zoom tăng cường ngày vía đức Phật A Di Đà 25.3.24

Kính chào quý đạo hữu, 🌸🌸🌸 Ngày 25.3.24 là vía đức Phật A Di Đà (15.2 TL), công đức tăng trưởng trăm lần. LHQ xin gửi lịch tu tăng cường ngày vía Phật A Di Đà trên Zoom. (ID: 773 955 2388)

Lịch tu tăng cường ngày vía đức Liên Hoa Sanh 19.3.24

Kính chào quý đạo hữu, 🌸🌸🌸 Ngày 19.3.24 là vía đức Liên Hoa Sanh (10.2 TL),  công đức tăng trưởng trăm lần. LHQ xin gửi tới quý đạo hữu chương trình tu tăng cường Zoom   (ID: 773 955 2388).

Hành trình về tu viện LungNgon Golog vào mùa Đông

Nghe nói về mùa Đông trên núi tuyết lúc nào cũng dưới 0 độ làm mọi người ai cũng thấy ớn lạnh và sợ hãi. Thêm vào đó thiếu oxy và không khí khô là vấn đề trầm trọng khi đến đó.

Thông báo tạm nghỉ chương trình tu tăng cường ngày vía 17.3.24

Ngày 17.3.24 là vía Phật Dược Sư sẽ tạm nghỉ chương trình tu zoom tăng cường do nhóm kỹ thuật AL-LHQ phục vụ khóa cộng tu chủ nhật. Xin mời mọi người tham gia khóa cộng tu chủ nhật 17.3.24