MP3 PHÁP HỘI 2023 TẠI VIỆT NAM

Kính chào quý đạo hữu,

🌸 🌸 🌸 LHQ xin trân trọng gửi tới quý đạo hữu mp3 các bài giảng của ngài Hungkar Dorje Rinpoche trong chuyến hoằng Pháp 2023 tại Việt Nam 🌻 🌻 🌻 🌹 🌹 🌹

Link tổng hợp: MP3 PHAP HOI 2023

Ngày Buổi Link mp3
9.10.23
Sáng 09102023-Shambala-Sang.mp3
Chiều 09102023-Shambala-Chieu.mp3
10.10.23 Sáng 10102024-Shambala-Sang.mp3
13.10.23
Sáng 13102023-Vietnam-Sang.mp3
Chiều Đang cập nhật
14.10.23
Sáng 14102023-Vietnam-Sang.mp3
Chiều 14102023-Vietnam-Chieu.mp3
15.10.23 Sáng Đang cập nhật
21.10.23
Sáng 21102023-HaNoi-Sang.mp3
Chiều 21102023-HaNoi-Chieu.mp3
22.10.23
Sáng 22102023-HaNoi-Sang.mp3
Chiều 22102023-HaNoi-Chieu.mp3
23.10.23 Sáng 23102023-ChuaSui-Sang.mp3
24.10.23 Chiều 24102023-Saigon-Chieu(PhongSinh).mp3

 

Namo Guru 🌹 🌹 🌹

CHIA SẺ
Tải về
mp3