Dòng kệ ngài Hungkar Dorje Rinpoche gửi ngày 26.5.2023

Kính chào quý đạo hữu,

LHQ xin gửi chia sẻ với các bạn câu kệ Ngài Hungkar Dorje Rinpoche gửi qua Wechat ngày 26.5.23

ལེ་བར་ཁྲི་ཡས་མས་སུ་འཕུར་རྩལ་གྱིས་བཅད་དེ་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་དུ་ཕེབས་ཤིང་། བདག་ལ་ཉིན་འགར་གནས་ཚང་གཡར་བར་བྱས་པའི་སྐུ་མགྲོན་བྱ་ཁུ་བྱུག་འདིས་འདི་ལྟར་བདེ་བར་ངལ་གསོ་བྱས་ཡོད།

Từ chốn xa cách vạn dặm đường,/ bay tới núi tuyết của Tây Tạng.
Làm khách nơi đây một đôi ngày/ cúc cu này vui hưởng bình yên.

 

Rigzin Tso dịch.

 

Namo Guru 🙏🙏🙏🌸🌸🌸🥰🥰🥰

 

CHIA SẺ