Cảm Xúc Trào Dâng như Một Thân Cây bị Trói Chặt

Oh, Panchen la, Đấng Tôn Quý! Bầu trời trên đầu chúng con đã từng bao la, sáng trong và xanh thẳm xiết bao, khi Ngài, với ốc-tù-và-trắng, sải rộng đôi cánh giữa các tầng mây, ban cho chúng con tựa-sấm-rền Diệu Âm Tối Thắng.

Lễ Giỗ LamaSang

Hi vọng rằng tất cả các bạn đều tốt trong đời và tinh tiến trong đạo. Nhân đây, Thầy muốn nhắc những ai đã theo chân Lama Sang, đức Bổn Sư: đây là thời khắc quan trọng để hướng tâm tới Lama Sang. Lama Sang viên tịch ngày mồng Hai nhưng đó không phải là ngày chúng ta làm lễ cung nghinh xá lợi. Chúng ta đã giữ nhục thân Lama Sang trong thất của Ngài suốt 9 ngày để Ngài trụ trong Pháp tánh bổn nguyên. Vào ngày mồng 10, các lạt ma dâng những lời cầu nguyện đặc biệt để thỉnh cầu Lama Sang dẫn dắt trên Đạo lộ để lợi lạc hết thảy chúng sinh. Vì vậy hàng năm chúng ta giỗ Lama Sang vào ngày mồng 9 và mồng 10.

Thư Gửi Ngày Giỗ Tổ Longchenpa

Ngày 13 tới đây, tức ngày 18 tháng thứ 12 Tạng lịch, là ngày Giỗ Tổ Longchen Rabjam, đại cội của dòng truyền thừa Dzogchen, bậc Thầy Đại Viên Mãn, một trong những Đạo Sư uyên bác và chứng ngộ cao tột nhất trong Lịch sử Truyền thừa Đại Viên Mãn trên trái đất này.

Bài Thơ Tặng Chim Cu Gáy

Oh, cu gáy thiêng, bạn hữu thân yêu, Chim cúc cu người Tây Tạng nâng niu, Xin nghỉ ngơi sau chặng đường mệt nhọc,

Hạnh Ngộ giữa Tôi và Chim Cu Gáy

Năm ngoái, ngày 20 tháng năm, chim cu gáy bay đến vườn tôi và tôi đem nó vào nhà. Sau ít ngày nó đã quen và gắn bó với chúng tôi. Nhưng nó không ăn uống gì cả khiến chúng tôi lo lắng thả cho nó bay. Nó liền bay đi, nhanh chóng biến mất phía chân trời xa.

Thương Yêu và Bình An

Có nhiều cách trả lời câu hỏi này, nhưng theo Đức Phật ta cần nhận ra rằng hạnh phúc, khổ đau là quả của nghiệp: thiện, ác và vô kí. Nếu phân tích và khảo sát câu trả lời này một cách đúng đắn, ta sẽ có được trí hiểu biết thâm diệu về chân tánh của vạn pháp. Vì vậy, đây là điều mà ta cần suy nghĩ, quán chiếu thật nghiêm túc. Điều này rất quan trọng vì con đường của chánh tư duy (tuệ tư) sẽ dẫn tới niềm tin vững chắc.

Lời nhắn gửi từ Lhasa

Lhasa ơi, Người sẽ vĩnh viễn là chốn thánh địa trong tim chúng con, bởi từ thời kỳ vua Tạng Songtsen Gampo đã có Người rồi. Bởi vì có Giáo Pháp vô thượng của Jowo (Phật Thích Ca Mâu Ni), cũng giống như Người đã trở thành thánh địa [trong tim chúng con]. Bởi vì có những vị đại sư như ngài Tông-khách-ba (Tsongkhapa) xuất gia tu đạo hạnh đã làm rõ giá trị của Người.