Bài Thơ Tặng Chim Cu Gáy

Hungkar Dorje

 

Chim cúc cu xanh,

Từ xứ Mon phương Nam[1] bay tới.

Còn hai chúng tôi[2],

Bay tới từ nước Mỹ – phương Bắc,

Hôm qua cùng hạnh ngộ nơi đây.

Oh, cu gáy thiêng, bạn hữu thân yêu,

Chim cúc cu người Tây Tạng nâng niu,

Xin nghỉ ngơi sau chặng đường mệt nhọc,

Rồi ca lên với giọng hót ngọt ngào,

Ban niềm vui cho dân Tạng đầu đen[3].

 

Dịch Tạng-Anh: Hải Losang, dịch Anh-Việt: Hiếu Thiện (Lotsawa), tháng 6.2017.

_____________________

Chú thích:

* Tựa đề do người dịch Anh-Việt đặt. Bài thơ này Rinpoche làm tháng 5. 2016.

[1] Người dân tộc Mon Tây Tạng sống trên biên giới Tạng-Ấn phía nam Lhasa (LND Tạng-Anh).

[2] Rinpoche và vị lama tháp tùng.

[3] Người Tạng thường tự gọi mình là dân đầu đen mặt đỏ (LND Tạng-Anh).

 

CHIA SẺ
Tải về
pdf
word