Nhưng Rốt Cuộc Tất Cả Những Thứ Này Chỉ Là Một Canh Bạc Thua Lỗ Nặng

Chúng ta phàn nàn (cười) về tất cả mọi người rất nhiều nhưng chúng ta có lý do để nói về những gì sai trái. Nếu chúng ta không biết cái gì là sai thì khi đó chúng ta cũng sẽ không biết được cái gì là thật, cái gì là Pháp đích thực. Chính vì vậy mà Thầy đã dạy các bạn cách tu sửa tâm để thấy được nhiều sai trái đang xảy ra trong cộng đồng Phật giáo khắp nơi trên thế giới trong đó có Tây Tạng.

Chúng Ta Không Muốn Ở Trong Nhóm Những Người Điên Đó

Chúng ta đang nói về Pháp quan trọng và cần thiết như thế nào cho cả những người là Phật tử và những ai không phải là Phật tử. Và lý do để chúng ta làm việc này là cần phải hiểu cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là Pháp chân thật, cái gì là Pháp giả.

Chúng Ta Cần Phải Biết Rõ Cái Gì Là Pháp, Cái Gì Là Phi Pháp

“Họ thậm chí còn đi xa tới mức dẫm lên những giới nguyện cần phải giữ giữa lama và đệ tử.” Họ không được làm như vậy. Tâm ganh ghen, đố kỵ có mặt ở khắp mọi nơi. Tất cả mọi người đều có những loại phiền não trong tâm kiểu như thế. Và điều này thực sự đang xảy ra. “Họ ở trong bóng tối của tâm ích kỷ và những thủ đoạn ranh ma, họ không quan tâm tới bất cứ ai không có lợi cho bản thân họ.”

Giống như con Cáo Chạy trong Sương Mù

25.12.22, Zoom Song ngữ – chép Anh dịch Việt (trích đoạn)   Cuốn sách “Điệu cười Trì Minh Vương của ba dòng truyền thừa” là một luận giải ngắn gọn về pháp tu tiên yếu của dòng Dzogchen Longchen Nyingthig. Cuốn sách bao gồm hai phần. Phần thứ nhất nói về sự cần thiết phải … Read more

Uống từng Chữ Kim Cang như Uống Cam Lồ

“Con không bao giờ quên tâm bi mẫn của các bậc Trì Minh ba dòng truyền thừa, những bậc uống từng chữ kim cang như uống cam lồ.” Tất nhiên, các bậc trì giữ dòng truyền thừa có một cách rất đặc biệt để nhận giáo lý và gia trì từ các vị tổ như đức Liên Hoa Sanh. Đức Liên Hoa Sanh là hóa thân của đức A Di Đà, ngài đã có thể tự mình hiểu mọi thứ.

Phổ Hiền là Tánh của Tâm

Phần thứ nhất là đảnh lễ các bậc đạo sư tôn quý. Chữ ‘lạt ma’ thông thường có nghĩa là các vị lạt ma trong thân tướng con người, như các vị lạt ma Tây Tạng. Tuy nhiên, ở đây chúng ta gọi đức Phổ Hiền Như Lai và đức Kim Cang Tát Đỏa là Lạt Ma Kim Cang Tát Đỏa, Lạt Ma Phổ Hiền và bạn có thể nói rằng đức Phổ Hiền Như Lai chính là ‘lạt ma’ bởi vì ‘lạt ma’ có nghĩa là bậc tối cao, có đúng không?

Các Bậc Trì Minh

4.12.2022, Zoom Song ngữ – chép Anh dịch Việt (trích đoạn)   Tên cuốn sách là “Âm thanh của các bậc Trì Minh” hay “Diệu Âm của tiếng cười”. Chúng ta có thể nói “Âm thanh của các bậc Trì Minh”, âm thanh này là tiếng cười và điều đó có nghĩa là một cái … Read more

Đôi Lời Chia Sẻ

Gửi quý bạn đồng tu gần xa,   Cuốn sách “Cái gì là Pháp, cái gì là phi Pháp?” này là tập 1 trong tuyển tập các bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về pháp tu tiên yếu dòng Longchen Nyingthig Đại Viên Mãn. Năm 2019, trong Pháp hội tại Nha Trang, Rinpoche đã … Read more

Lời Đạo Sư 4 – Lời Giới Thiệu

Lời Đạo Sư IV xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả gần xa các bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche từ năm 2015 tới 2018 cùng một số thư, thơ, bài viết.Mở đầu phần I của cuốn sách là bài giới thiệu của Rinpoche về dòng pháp Longchen Nyingthik. Với ngôn ngữ … Read more

Lời Đạo Sư 4 – Khai Thị Về Dòng Pháp Longchen Nyingthik

  “Các Ngài đã lấy tinh túy của tất cả các pháp môn đưa vào một pháp tu nhỏ, thuận tiện cho chúng ta tu … Đây được gọi là PHƯƠNG TIỆN trong Kim Cương Thừa.” Có khá nhiều truyền thống khác nhau trong Phật Giáo Tây Tạng và mỗi truyền thống đều có pháp tu … Read more