Lời Nhắc Nhở về Giới Nguyện - Vận Hẩm Vận May

དར་བའི་དུས་སུ་གདན་ལ་འཛེགས་ན་ཀི་ཅོ་བསྒྲགས།།

རྒུད་པའི་དུས་སུ་རྐང་པས་བརྫི་ན་ངོ་མཚར་བརྩི།།

འདི་ནི་ང་ཙམ་མ་ཡིན་ཁྱོད་ཀྱང་འགྲིམས་པའི་ལས་དབང་ཞིག །

ལས་དབང་ཟེར་བའི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ལ་ཁྱོད་དང་ང་གཉིས་མཉམ་ལ་ཁད།།

 

Khi gặp thời, vận may mỉm cười

Ta huyênh hoang bước lên ngôi báu.

Khi vận hẩm, bị người dẫm lên

là bất hạnh ta không tin nổi.

Nghiệp đặt chỗ cho cuộc chơi này

Không chỉ tôi, mà cả anh nữa.

Nói bình đẳng là chuyện khôi hài,

Khi chúng ta thân phận như vậy.

 

————————————–

In times of good fortune, we proclaim ourselves KI CHO when ascending a throne.ii

In times of misery, we can’t believe our misfortune when we are being stepped on.

It’s power of karma booking the journey; not just mine, but yours too!

To speak of equality — you and I equals — under such circumstances: what a joke!

 

27.11.2020

 

Chuyển ngữ: Hải Losang & Lotsawa (Hiếu Thiện) 

 

CHÚ THÍCH:

i Tên bài thơ do dịch giả đặt để tiện cho bạn đọc.

ii Bản dịch Tạng – Anh: https://lienhoaquang.com/thu-vien_Van-Ham-Van-May_ pqcslcsl_web_hungkar.html

Tải về
pdf
CHIA SẺ