Lời Nhắc Nhở Về Giới Nguyện - Lời Giới Thiệu

Ban Biên Tập Liên Hoa Quang xin trân trọng gửi tới quý bạn đọc bức thư “Giới Nguyện của Chúng Ta Với Lamasang” do Ngài Hungkar Dorje Rinpoche viết ngày 15.1.2021 gửi các đệ tử của Ngài và được đăng trên “Rinchen Lamp”, trang wechat chuyên đăng tải những bài Pháp của Rinpoche.

Vấn đề chính được Rinpoche đề cập tới một cách khẩn thiết trong bức thư này cũng đã được Ngài nhắc tới trong một bức thư khác gửi trước đó: Khi mỗi cá nhân tăng ni dính mắc vào của cải vật chất và hoạt động thế gian thì Pháp Phật sẽ tận diệt (link: https://lienhoaquang.com/q_mqoclwd). Qua những ví dụ và phân tích rất chi tiết, cụ thể Rinpoche đã nêu ra vấn nạn lớn của thời mạt Pháp: “Vấn đề chính là ở chỗ những tu sĩ có hành vi sai trái này có thể dẫn người khác đi theo con đường sai lạc. Nguồn hạnh phúc của tất cả chúng sinh, lợi lạc to lớn cho tất cả sáu cõi, và tâm yếu của Đức Phật là cam lồ Pháp. Nhưng cam lồ Pháp đó sẽ chết sớm nếu mọi thành viên Tăng đoàn đều bị cuốn vào các hoạt động thế gian.”

Rinpoche khẩn thiết nhắc nhở trách nhiệm của các Phật tử là bảo vệ truyền thống Phật Giáo khỏi sự suy vong:

“Nếu các thành viên Tăng đoàn làm bất cứ điều gì họ muốn mà không nghĩ đến giới luật tu viện, còn Phật tử thì không quan tâm đến đạo hạnh của các vị sư – những điều này chắc chắn sẽ làm tổn hại truyền thống Phật Giáo. Vì vậy, tất cả các Phật tử phải có trách nhiệm bảo vệ truyền thống của mình và phải cố gắng hết sức để, ít nhất là, làm những việc không gây tổn hại đến bản chất truyền thống Phật Giáo – đây là giáo huấn của Đức Phật.”

Cuối bức thư, Rinpoche đã nhắc nhở các đệ tử của mình giữ giới nguyện thanh tịnh với Guru, với dòng truyền thừa, giữ vững đường tu của cá nhân, vì sự trường tồn của dòng truyền thừa và của Phật Giáo:

“Nếu bạn có đủ lòng tin vào sự tu hành của mình, thì mọi thứ đều đẹp, bình yên, và tĩnh lặng. Không chỉ Lamasang và Thầy nói điều này, mà tất cả các bậc đạo sư [đều nói vậy]. Các Ngài đòi hỏi lòng tin mạnh mẽ, chân thật và không thối chuyển vào Guru, vào sự thực hành Pháp và dòng truyền thừa.”

Rinpoche đã có đôi lời chia sẻ với bạn đọc: “Thầy viết bức thư này với tấm lòng chân thật vì Đạo Pháp, [vậy nên] nó có chút ý nghĩa nào đó cho [những ai] đi theo con đường của Phật.”

Để hiểu sâu hơn những vấn đề Rinpoche đã nêu trong bức thư này, xin mời quý độc giả tham khảo các bài giảng, bài viết, thư, thơ …v…v… của Rinpoche đăng tải tại trang: https://lienhoaquang.com/q_pah1fk5 

 

Nguyện cầu chư Phật, chư đạo sư dòng truyền thừa gia trì, gia hộ.  🙏🙏🙏❤❤❤

Nguyện cầu chư Đạo Sư gót sen hằng trụ thế.🙏🙏🙏❤❤❤

 

Namo Guru. 🙏🙏🙏

 

BBT LHQ.

Tải về
pdf
CHIA SẺ