Tuyển tập các bài nhật tụng

Lời Ban Biên Tập

Do nhu cầu tu học của các đạo hữu, Ban Biên Tập Liên Hoa Quang đã ấn tống “Tuyển Tập Các Bài Nhật Tụng” tập 1, bao gồm các bài cầu nguyện, nghi quỹ được Ngài Hungkar Dorje Rinpoche truyền lung tại Hoa Kỳ, Việt Nam và các nơi khác cho các đệ tử lấy làm pháp hành trì hàng ngày. Trong số các bài được đưa vào tập 1 chỉ có pháp cúng Sur, theo giải thích của Rinpoche, không yêu cầu truyền lung.

Vì tập 1 khá dày nên một số bài tụng khác, đã được Rinpoche truyền lung (như nghi quỹ cúng tsok) hoặc không cần truyền lung (như nghi quỹ phóng sinh), sẽ được đưa vào tập 2.

BBT LHQ xin thành kính tri ân Đức Bổn Sư, Ngài đã từ bi hướng dẫn, gia trì để việc dịch thuật và ấn tống được kết quả tốt đẹp. BBT cũng xin tri ân sự giúp đỡ tận tình của Lama Repa, của các đạo hữu Hải Losang, Nguyễn Mai trong các việc như rà soát, sửa lỗi, đánh máy phần tiếng Tạng v.v.

Mọi sai sót xin thành tâm sám hối. Rất mong quý bạn đạo tận tình góp ý để hoàn thiện các bản dịch và chế bản tuyển tập.

Công đức này nguyện hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh.

BBT Liên Hoa Quang

Nội dung đọc web đang cập nhật, xin vui lòng đọc và tải file PDF ở phần tải về.

CHIA SẺ
Tải về
pdf