KIM CANG DIỆU LUÂN:Một Lược Sử về Đấng Hóa Thân Thành Tựu Chủ, Đại Khai Mật Tạng Orgyen Kusum Lingpa

Lễ kỷ niệm sinh nhật Thầy 2023

Công Chúa Pemasal (tiền thân của tổ Longchenpa)

Lễ kỉ niệm Lamasang 2023

Bài nguyện cúng dường đèn: Tiếng vỗ cánh của chú ong nhỏ

Cúng đèn Tết 2023 (An Lạc Hà Nội & An Lạc Sài Gòn)

Dâng lời tưởng nhớ

Lễ kỉ niệm tổ Longchenpa 2022

Lễ kỉ niệm Lamasang 2022

Cúng dường đèn tại tt An Lạc Tết 2021