Làm Sao Để Phát Tâm Bồ Đề - tu viện Quảng Đức, Úc - 10.3.2013

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Làm Sao Để Phát Tâm Bồ Đề" tại tu viện Quảng Đức, Úc ngày 10.3.2013

Tải về
mp3
CHIA SẺ