BÀI PHÁP THOẠI CỦA HUNGKAR DORJE RINPOCHE NGÀY 25.11.22

Bài Pháp thoại của Hungkar Dorje Rinpoche ngày 25.11.22. Quý đạo hữu có thể đọc thêm trích đoạn bài Pháp thoại tại link: https://lienhoaquang.com/q_pjiqhro Nguồn video: hungkardorje.org

CHIA SẺ