Luyện tâm (Mind Training) - San Jose - 19-20.11.2011

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Luyện tâm (Mind Training)" tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 19-20.11.2011

Tải về
mp3
CHIA SẺ