Ngondro - Luyện Tâm, San Jose 19-21.10.2010 (Phần 2)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Ngondro - Luyện Tâm" tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 19-21.10.2010 (Phần 2)

Tải về
mp3
CHIA SẺ