Ngondro - Seattle 05.2009 - Phần 1

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Ngondro" (Phần 1) tại Seattle, Hoa Kỳ, tháng 05.2009

Tải về
mp3
CHIA SẺ