Ngondro - Seattle 05.2009 - Phần 2

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Ngondro" (Phần 2) tại Seattle, Hoa Kỳ, tháng 05.2009

Tải về
mp3
CHIA SẺ