Phương Pháp Thiền Định, San Jose 20.11.2011

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Phương Pháp Thiền Định" tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 20.11.2011

Tải về
mp3
CHIA SẺ