Quán Tâm (Examining the Mind) - San Jose - 29-31.10.2011 (Phần 1)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Quán Tâm (Examining the Mind)" tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 29-31.10.2011 (Phần 1)

Tải về
mp3
CHIA SẺ