Vajrasattva Meditation - San Jose - 09-11.10.2012 - Ngày 2 (Phần 2)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Vajrasattva Meditation" tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 09-11.10.2012 - Ngày 2 (Phần 2)

Tải về
mp3
CHIA SẺ