Chương trình kỉ niệm sinh nhật Ngài Hungkar Dorje 15.8.23 - Longchen Nyingthig Vietnam

Chương trình kỉ niệm sinh nhật Ngài Hungkar Dorje 15.8.23

 

Kính gửi quý đạo hữu,

 

❤❤❤ Ngày 15.8 là ngày sinh nhật Thầy, Hungkar Dorje Rinpoche. Để nhớ nghĩ tới công đức, hạnh nguyện bất khả tư nghì của Guru, tăng trưởng tâm chí tín thành với Thầy LHQ xin gửi tới các bạn chương trình đặc biệt để dâng lên Ngài. 🌼🌼🌼

 

A. ❤️❤️❤️ CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN QUA ZOOM & FACEBOOK 🌈🌈🌈

1.🌻 19.00 – 20.00: CT KỈ NIỆM SINH NHẬT NGÀI HUNGKAR (MP4)
2. 🌻20.00 – 22.00: Phát lại MP4

ID Zoom: 7739552388
Facebook: fb.com/lienhoaquang.zangdokpalrifb.com/LongchenNyingthigVietnam

 

B. CÚNG DƯỜNG ĐẠO SƯ

 

❤️❤️❤️ Ngày 14.8 gửi tổng kết túc số chú Đạo Sư trì & cầu nguyện trường thọ tụng dâng lên Ngài Hungkar. Hạn chót báo cáo túc số vào 12h ngày 13.8.22.

☎☎☎ Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0919902836

 

Nguyện mọi sự kiết tường 🙏🙏🙏🌈🌈🌈😇😇😇🌸🌸🌸
Namo Guru 🙏🙏🙏🌹🌹🌹💐💐💐🌸🌸🌸🌼🌼🌼

 

LHQ

CHIA SẺ