Chương trình lễ kỉ niệm Lamasang 28.02 – 01.03.23

Kính gửi quý đạo hữu,

🌷🌷🌷 Ngày 28.02 – 01.03.23 (9-10.1 TL) là ngày Kỉ niệm Lamasang. LHQ kính mời quý đạo hữu tham gia chương trình LỄ GIỖ LAMASANG 2023 do Liên Hoa Quang thực hiện trực tuyến.

 

 

Xin tùy hỉ công đức tất cả. 🌷🌷🌷 🙏🙏🙏

Nguyện mọi sự kiết tường. 🌷🌷🌷 🙏🙏🙏

BQT LHQ

Viết bởi…
Dịch bởi…

CHIA SẺ