Chương trình Lễ kỉ niệm Tổ Longchenpa 07.02.23 – 08.02.23

 

Kính gửi quý đạo hữu,
??? Ngày 8.2.23 (18.12 TL), thứ tư tuần sau, là ngày Kỉ niệm Tổ Longchenpa. LHQ kính mời quý đạo hữu tham gia chương trình LỄ GIỖ TỔ do Liên Hoa Quang thực hiện trực tuyến.

 

??? CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỈ NIỆM TỔ LONGCHENPA 07.02 – 08.02.23 ???

 

??? THỨ 3 – 7.2 ???
1. 19.00-20.00: Lễ Kỉ Niệm Tổ Longchenpa
2. 20.00-22.00: phát lại (Tk 60 ph)
??? THỨ 4 – 8.2 ???
4.00-12.00: phát lại (Tk 60 ph)
??? Các Kênh Phát ???
1. FB: fb.com/lienhoaquang.zangdokpalri
2. Website: https://longchennyingthigvn.com
3. ZOOM ID: 8678672068
Hotline: 0919902836


Xin tùy hỉ công đức tất cả. ??????
Nguyện mọi sự kiết tường. ??????
BQT LHQ

CHIA SẺ