Chương trình trì tụng cúng dường Guru mừng sinh nhật - Longchen Nyingthig Vietnam

Chương trình trì tụng cúng dường Guru mừng sinh nhật

Kính gửi quý đạo hữu,

 

Ngày 15 tháng 8 tới là sinh nhật Thầy, Ngài Hungkar Dorje Rinpoche. Để tri ân Thầy, Liên Hoa Quang xin mời các bạn tham gia chương trình TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠO SƯ và CẦU NGUYỆN TRƯỜNG THỌ CÚNG DƯỜNG GURU.

Quý đạo hữu phát tâm tham gia xin đăng kí túc số qua: 0919902836.

Chương trình bắt đầu từ 31.3, ngày vía đức Liên Hoa Sanh, và kết thúc ngày 14.8.23. LHQ sẽ tổng kết TÚC SỐ của tất cả và gửi danh sách cho Thầy và mọi người để cúng dường Ngài.


Đây là dịp để các quý đạo hữu tích lũy vô lượng công đức, làm sâu sắc hơn kết nối duyên nghiệp Guru – đệ tử và nhận được lực gia trì của Ngài.

 

Namo Guru 🙏🙏🙏🌸🌸🌸

Nguyện mọi sự kiết tường 🙏🙏🙏🌸🌸🌸

 

LHQ

CHIA SẺ