Chương trình tu tăng cường ngày đại công đức 21.7.23

Kính gửi quý đạo hữu,

🌸🌸🌸 Thứ 6, 21.7 DL (4.6 TL) là ngày ĐẠI CÔNG ĐỨC – ngày PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN. Đây là ngày đại cát tường công đức tạo lập tăng trưởng triệu lần. Vào ngày này Phật tử khắp thế giới tăng cường trì giới, tham gia các thiện hạnh, hành trì, tu tập để tích lũy công đức, tịnh hóa nghiệp chướng. 💐💐💐

🌈🌈🌈 LHQ xin gửi lịch tu tăng cường ngày ĐẠI CÁT TƯỜNG này trên Zoom (ID: 773 955 2388).

🌻🌻🌻 Xin gửi thông tin để quý đạo hữu chia sẻ cùng nhau tích lũy vô lượng công đức trong ngày đại kiết tường này.

🌱🌱🌱 Quý đạo hữu cần hỗ trợ xin vui lòng liên lạc hotline: 091 990 2836

Nguyện mọi sự kiết tường. 🙏🙏🙏❤❤❤
Sarva mangalam! 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

LHQ

CHIA SẺ