KALACHARKA ngày 2 – Tin từ Bảo Đăng (Rinchen Lamp)

Kính gửi quý đạo hữu,

 

🌸🌸🌸 LHQ xin trân trọng gửi các hình ảnh và video lễ hội KALACHARKA ngày 2 do Bảo Đăng (Rinchen Lamp) đăng tải.

Link nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/BEUsd3IazrUOnvxzsGqMBQ

            


🌻🌻🌻Link video lễ hội Kalacharka: https://youtu.be/N6J4JQ1wni0

 

 

Namo Guru 🙏 🙏 🙏☘ 🌿 🍀 🍁

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ cho đại lễ thành tựu viên mãn. 🙏🙏🙏🌻🌻🌻
Nguyện chư tổ, chư đạo sư dòng truyền thừa luôn gia trì, gia hộ. 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

 

BBT LHQ

CHIA SẺ