KALACHARKA ngày thứ 3 – Tin từ Bảo Đăng (Rinchen Lamp)

Kính gửi quý đạo hữu,

🌸🌸🌸 LHQ xin trân trọng gửi các hình ảnh và video lễ hội KALACHARKA ngày thứ 3 do Bảo Đăng (Rinchen Lamp) đăng tải.

Link nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/CaKy7eFZ-KvSZFIQZFwwww

 

     

🌻🌻🌻Link video lễ hội Kalacharka ngày thứ 3 :

🌻Clip 1: https://www.youtube.com/watch?v=LqYKZjBekZk
🌻Clip 2: https://www.youtube.com/watch?v=R3RCAKhn1C4

Namo Guru 🙏 🙏 🙏☘ 🌿 🍀 🍁

 

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ cho đại lễ thành tựu viên mãn. 🙏🙏🙏🌻🌻🌻
Nguyện chư tổ, chư đạo sư dòng truyền thừa luôn gia trì, gia hộ. 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

BBT LHQ

CHIA SẺ