Lịch tu tăng cường ngày đại công đức 4.6.23

Kính gửi quý đạo hữu,

 

Chủ nhật tuần này, 4.6 (15.4 TL) là ngày ĐẠI CÔNG ĐỨC – Phật Đản Sanh, Phật Thành Đạo, Phật Nhập Niết bàn. Đây là ngày đại cát tường công đức tạo lập tăng trưởng triệu lần. Vào ngày này Phật tử khắp thế giới tăng cường trì giới, tham gia các thiện hạnh, hành trì, tu tập để tích lũy công đức, tịnh hóa nghiệp chướng.

🌼🌼🌼 LHQ xin gửi lịch tu tăng cường ngày ĐẠI CÁT TƯỜNG này trên Zoom (ID: 7739552388).

Xin gửi thông tin để quý đạo hữu chia sẻ cùng nhau tích lũy vô lượng công đức trong ngày đại kiết tường này.

Nguyện mọi sự kiết tường. 🙏🙏🙏😇😇😇🍁🍁🍁

Sarva mangalam! 🙏🙏🙏🌷🌷🌷🌈🌈🌈

 

LHQ

CHIA SẺ