Lịch tu tăng cường ngày vía Phật Thích Ca 12.12.23

 

Kính chào quý đạo hữu,

 

❤❤❤ Ngày 13.11.23 là ngày vía Phật Thích Ca (30.9 TL). Công đức tăng trưởng trăm lần. LHQ xin gửi lịch tu tăng cường ngày vía Phật Thích Ca trên Zoom  (ID: 773 955 2388).

❤❤❤ Xin mời quý đạo hữu tham gia và gửi thông tin tới những ai hữu duyên.

☎☎☎ Quý đạo hữu cần hỗ trợ xin liên lạc tới hotline: 0919902836

 

Nguyện mọi sự kiết tường. 🙏🙏🙏

Namo Guru. 🙏🙏🙏

 

BBT LHQ

 

CHIA SẺ