Lịch tu tăng cường ngày vía Phật Thích Ca 25.10.22

Kính chào quý đạo hữu,

❤❤❤ Ngày 25.10.22 là ngày vía Phật Thích Ca (30.8 TL). Công đức tăng trưởng trăm lần. LHQ xin gửi lịch tu tăng cường ngày vía Phật Thích Ca trên Zoom Liên Hoa Quang (ID: 867 867 2068).

??? Xin mời quý đạo hữu tham gia và gửi thông tin tới những ai hữu duyên.

☎☎☎ Quý đạo hữu cần hỗ trợ xin liên lạc tới hotline: 0919902836

Nguyện mọi sự kiết tường. ??? ???

Namo Guru. ???

BBT LHQ

 

CHIA SẺ