Lịch tu zoom tăng cường ngày vía đức Phật A Di Đà 05.02.23

Kính chào quý đạo hữu,

Ngày 05.02.23 là vía đức Phật A Di Đà (15.12 TL), công đức tăng trưởng trăm lần. LHQ xin gửi lịch tu tăng cường ngày vía Phật A Di Đà trên Zoom. (ID: 773 955 2388)


Quý đạo hữu cần hỗ trợ xin liên lạc tới số hotline: 091.990.2836

Xin mời quý đạo hữu tham gia và gửi thông tin tới những ai hữu duyên. 🙏🙏🙏🌸🌸🌸

Nguyện mọi sự kiết tường. 🙏🙏🙏🌸🌸🌸

BBT LHQ

Viết bởi…
Dịch bởi…

CHIA SẺ