Một số hình ảnh về lễ nhập thất lần thứ 2 của tu viện Lung Ngon

 

Kính gửi quý đạo hữu,

 

LHQ xin trân trọng chuyển tới quý đạo hữu thông tin từ Rinchen Lamp Bảo Đăng.

“Đức Hungkar Dorje Rinpoche, “đạo sư trí tuệ” của Pháp Dzoghchen đã trao tặng quà cho chư tăng tham gia khóa nhập thất lần thứ 2 của tu viện Lung Ngon. Bánh xe Pháp sẽ không ngừng quay. Chư tăng tham gia khóa nhập thất đã dâng cúng dường lên đức Phật sống. Kết thúc buổi lễ, chư tăng đọc lời cầu nguyện trường thọ.”

 

Link nguồn Bảo Đăng (Rinchen Lamp) https://mp.weixin.qq.com/s/Sc54M7oj5Zotvdu1oktL4A

LHQ

CHIA SẺ
Tải về
ẢNH