Ngày cuối cùng của quán đỉnh KALACHAKRA

Kính gửi quý đạo hữu,

 

🌸🌸🌸 LHQ xin trân trọng gửi các hình ảnh và video ngày cuối cùng của quán đỉnh KALACHAKRA  do Bảo Đăng (Rinchen Lamp) đăng tải.

Link nguồn:  https://mp.weixin.qq.com/s/f3KCpvR-E27e4M20dVZWvA

 

 

🌸🌸🌸 Link video clip: https://youtu.be/EPTdhPm56yQ

Namo Guru 🙏 🙏 🙏 🌿 🍀 🍁

Nguyện chư tổ, chư đạo sư dòng truyền thừa luôn gia trì, gia hộ. 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

CHIA SẺ