Thông báo nghỉ giảng Pháp sáng 18.6.23

 

Kính gửi quý đạo hữu,

 

❤❤❤ LHQ xin trân trọng chuyển tin về buổi giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche qua Zoom sáng mai:

“Dear everyone, it’s been very busy with duties given by government. You guys probably don’t understand but it is like that. We will try our best to get done the work before the nest Sunday. I am very sorry to every for the delays due to unexpected things.”

Gửi tất cả các bạn, công việc của nhà nước bận rộn vô cùng – có lẽ các bạn không thể không hình dung nổi. Thầy sẽ cố gắng để hoàn tất công việc trước Chủ Nhật tới. Thầy thành thật xin lỗi các bạn vì phải trì hoãn các buổi giảng Pháp sự chậm trễ do những công việc tới đột xuất.

 

Nguyện mọi sự kiết tường 🙏🙏🙏

 

LHQ

CHIA SẺ