Thông báo nghỉ giảng Pháp sáng 4.6.23

 

Kính gửi quý đạo hữu,

 

❤❤❤ LHQ xin trân trọng chuyển tin về buổi giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche qua Zoom sáng mai:

 

Dear everyone, we were suppose to get back home yesterday but because the flight was cancelled due to the weather from Xining to Golog and we took car to come home today. There for, I couldn’t lead some activities that I was going to because of not being able to come back on time. I will have to attend some other activities tomorrow and I have to ask all of yours permission for me to not come to the zoom tomorrow. Thank you so much!
 

Gửi tất cả, theo kế hoạch thì hôm qua Thầy phải về tới nhà nhưng chuyến bay từ Xining đi Golog bị hủy do thời tiết nên hôm nay Thầy và Amala đón xe về. Vì vậy, Thầy không thể chủ trì một số hoạt động mà Thầy phải tham gia do không thể về đúng giờ. Thầy cần phải tham dự một số công việc khác vào ngày mai nên Thầy phải xin phép tất cả mọi người không vào Zoom ngày mai (Chủ nhật). Cảm ơn các bạn rất nhiều!

 

Nguyện mọi sự kiết tường 🙏🙏🙏

 

LHQ

CHIA SẺ