Thông báo tạm nghỉ chương trình tu tăng cường ngày vía 17.3.24

 

Kính chào quý đạo hữu,

 

🌻🌻🌻Ngày 17.3.24 là vía Phật Dược Sư sẽ tạm nghỉ chương trình tu zoom tăng cường do nhóm kỹ thuật AL-LHQ phục vụ khóa cộng tu chủ nhật.

🌻 Xin mời mọi người tham gia khóa cộng tu chủ nhật 17.3.24

 

 

 

 

Nguyện mọi sự cát tường 🙏🙏🙏 🌻🌻🌻
Namo Guru 🙏🙏🙏❤❤❤🌻🌻🌻

 

LHQ

CHIA SẺ