Chương trình thỉnh sách giấy Lời Vàng của Thầy Tôi

 

Kính chào quý đạo hữu,

 

 

Hiện nay, cuốn LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI đã in xong. Các đạo có nhu cầu thỉnh sách xin liên hệ: Như Thành (+84 948713675) và Hotline (+84 919902836).

Giá in mỗi cuốn là 100.000. Quý đạo hữu có thể tùy tâm giọt dầu để quỹ có tịnh tài cho những lần in kế tiếp.

 

Nguyện mọi sự kiết tường. 🌹🌹🌹🙏🙏🙏

Namo Guru 🙏🙏🙏 🌹🌹🌹

BBT LHQ

CHIA SẺ