Lịch tu zoom tăng cường ngày Đại công đức Lha Bab Düchen 4.11.23 - Longchen Nyingthig Vietnam

Lịch tu zoom tăng cường ngày Đại công đức Lha Bab Düchen 4.11.23

Tashi Delek!
Kính chào quý đạo hữu,

🌻🌻🌻Ngày 4.11.23 (22.9 TL) là là ngày ĐẠI CÁT TƯỜNG – LHA BAB DÜCHEN, CÔNG ĐỨC TĂNG TRƯỞNG CHỤC TRIỆU LẦN. LHQ xin gửi tới quý đạo hữu chương trình tu Zoom tăng cường.

Xin mời quý đạo hữu tham gia và gửi thông tin tới những ai hữu duyên. 🙏🙏🙏🌻🌻🌻

 

 

Xin tùy hỉ công đức 🙏🙏🙏🌈🌈🌈

Nguyện chư Phật mười phương gia trì gia hộ. 🙏🙏🙏🌈🌈🌈

 

LHQ

CHIA SẺ