Thông báo nghỉ giảng Pháp 16.4.23 - Longchen Nyingthig Vietnam

Thông báo nghỉ giảng Pháp 16.4.23

Kính gửi quý đạo hữu,

❤❤❤ LHQ xin trân trọng chuyển tin về buổi giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche qua Zoom sáng nay:

 

“Gửi tất cả các bạn, hy vọng tất cả đều mọi việc tốt lành. Kế hoạch lần này dài hơn dự kiến rất nhiều vì bệnh viện đông người lịch kín. Thầy vừa trở lại Tây Ninh hôm nay và sẽ ở đây trong 2 ngày để Amala nghỉ ngơi trước khi lên nơi cao, vì vậy ngày mai Thầy không thể lên Zoom giảng Pháp trở lại. Mong các bạn hoan hỉ.”

“Dear everyone, hope all is good for all of you. The plan for this time is much longer than expected because of the hospital busy schedule. I just came back to Xining today and will be here for tow nights for amala to rest before going up high place, there for, I can’t be on the zoom tomorrow for the teaching Again so please understand.”

 

Nguyện mọi sự kiết tường ???

 

LHQ

Viết bởi…
Dịch bởi…

CHIA SẺ