Lễ kỉ niệm 14 năm nhập niết bàn của Đại Thành Tựu Giả Orgyen Kusum Lingpa tại tu viện Lung Ngon 2023

CHIA SẺ