Căn bản Phật Pháp (Buddhism Foundation) - New Mexico - 09-10.11.2013 (Phần 1)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Căn bản Phật Pháp (Buddhism Foundation)" tại New Mexico, Hoa Kỳ, ngày 09-10.11.2013 (Phần 1)

Tải về
mp3
CHIA SẺ