Vajrasattva Meditation - San Jose - 09-11.10.2012 - Nguồn Võ Hùng (Phần 3)

Bài giảng của Ngài Hungkar Dorje Rinpoche về "Vajrasattva Meditation" tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 09-11.10.2012 - Nguồn: Võ Hùng, Phần 3

Tải về
mp3
CHIA SẺ