Tháng công đức tăng trưởng

Kính chào quý đạo hữu,

???Ngày 14.6.22 (15.4 TL) là ngày ĐẠI CÔNG ĐỨC – Phật Đản Sanh, Phật Thành Đạo, Phật Nhập Niết bàn. Đây là ngày đại cát tường công đức tạo lập tăng trưởng triệu lần. Vào ngày này Phật tử khắp thế giới tăng cường trì giới, tham gia các thiện hạnh, hành trì, tu tập để tích lũy công đức, tịnh hóa nghiệp chướng. ???

??? Xin gửi tới quý đạo hữu lời chúc mừng một tháng thanh tịnh giới và tinh tấn hành trì, vô lượng công đức. ❤❤❤

 

Nguyện mọi sự kiết tường. ???????????

Sarva mangalam! ??????

 

LHQ

CHIA SẺ