Tin từ Bảo Đăng (Rinchen Lamp) - Longchen Nyingthig Vietnam

Tin từ Bảo Đăng (Rinchen Lamp)

Kính gửi quý đạo hữu,

 

🌸🌸🌸 LHQ xin trân trọng gửi các hình ảnh  …. do Bảo Đăng (Rinchen Lamp) đăng tải.

🌻🌻🌻 Link nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/VHKtlxPR564iYw7fu3zHyA

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namo Guru  🙏🙏🙏🌻🌻🌻🌷🌷🌷

Nguyện chư tổ, chư đạo sư dòng truyền thừa luôn gia trì, gia hộ. 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

 

BBT LHQ

CHIA SẺ