Hướng dẫn đăng kí chương trình Guru Pema 100 triệu biến Guru

Kính gửi quý đạo hữu,

Quý đạo hữu có thể đăng kí chương trình Guru Pema qua hotline: 0919902836 (Viber/Zalo) hoặc đăng kí form: https://forms.gle/bsVDBia2FNuvpXUW7

Có thể đăng kí túc số theo 3 cách:
1. Đăng kí túc số từng ngày: Ghi rõ số biến trì tụng
2. Đăng kí túc số theo từng đợt tổng kết (Xem ở dưới)
3. Đăng kí tổng số biến trọn gói và ghi rõ thời gian là bao nhiêu lâu.

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHI TIẾT

1. Các đạo hữu thuộc dòng khác vẫn có thể tham gia và cúng dường công đức lên thập phương chư Phật, chư bồ tát, chư Kim Cương Thượng Sư tôn quý.
2. Tùy hoàn cảnh có thể thay đổi túc số đăng kí (tăng hoặc giảm) nhưng cần báo với người phụ trách.

3 Túc số sẽ cộng dồn và tổng kết theo các đợt:

🌸 a. Ngày giỗ Longchenpa – sơ Tổ dòng Longchen Nyingthig (18.12 TL)
🌸 b. Ngày Phật Thi Triển Thần Thông – Giỗ tổ Lama Sang (15.1 TL)
🌸 c. Ngày Phật Đản Sanh – Thành Đạo – Niết Bàn (15.4 TL)
🌸 d. Ngày Phật Chuyển Pháp Luân (4.6 TL)
🌸 e. Sinh nhật Ngài Hungkar Dorje Rinpoche (15.8 DL)
🌸 f. Ngày Phật Hạ Thế Lhabab Duchen (22.9 TL)

4. Những ai muốn đăng kí theo nhóm thì đại diện nhóm sẽ gửi danh sách đăng ký và tổng kết.
5. Khuyến khích đăng kí theo Pháp danh (kèm tên thật – để người phụ trách tiện liên lạc)
6. Tổng số phát nguyện và tổng số đã trì tụng chung sẽ gửi công khai từng đợt.

 

CHIA SẺ